19/10/09

03- TORRE DE LA MIXARDA
Situació:

La torre de guaita, aïllada, esta situada al terme de Figuerola del Camp, a la partida de Mas d'en Llop.
Coneguda també per la Torre de la Mixarda

Historia:

Aquesta torre de possible origen sarraí, la seva base és del s. XII i fortificada al segle XV i XVI, fou declarada Bé d’interès Cultural el 1985.

Descripció:
Impressiona la seva descoberta al mig del camp.
Es d'un planta cilíndrica, de 6,30 metres de diàmetre i 10,50 metre d'alzada, la porta d'entrada esta a la planta baixa, al pla del terra. Disposa d'una cisterna de recollida d'aigües, en el seu subterrani.

18/10/09

02- PEDRA SECA -BARRACA-

Situació:

Barraca de pedra seca, situada a la cruïlla del castell de Saburella i la població´de Selmella, a la comarca de l'Alt Camp.

01-Alt Camp: Castell de Saburella


Torres i restes de muralla

Situació:

Alt Camp, direcció Pont d'Armentera, desviament al poble de Selmella.

Historia:

El castells de Saburella ens els seus orígens va se propietat de la família Cervelló a través d'un testament que fa Ramón Alemnay de Cervelló en 1229.
Construït a finals del s.XII principis del s.XIII per la família Cervelló Senyors de Selmella.